Dobry psycholog na Śląsku.

Definicja psychoterapii wywodzi się od greckiego słowa „psyche”-czyli dusza i „therapein”- leczyć, oznacza zatem leczenie duszy. Składają się na nią wszelkie oddziaływania o charakterze psychologicznym, zmierzające do poprawy samopoczucia pacjenta. Spoiwem tych oddziaływań jest rozmowa między pacjentem a psychologiem, który stanowikluczowy środek leczenia.
Continue reading

Znacznie częściej występujące decydowanie się na zabiegi chirurgiczne, żeby zaprezentować się atrakcyjniej

Coraz częstsze przekonywanie się na metody chirurgiczne, żeby zaprezentować się atrakcyjniej wynikają z tego, iż ludzie mają zwiększoną orientację odnośnie posiadanej przez siebie atrakcyjności. Z tego względu też zabiegi takie są upowszechnione oraz w konsekwencji ludzie zaufają ekspertom, którzy je przeprowadzają.
Continue reading