Dobry psycholog na Śląsku.

Pojęcie psychoterapia pochodzi od greckiego słowa „psyche”-czyli dusza i „therapein”- leczyć, oznacza więc leczenie duszy. Zaliczają się do niej rozmaite oddziaływania o charakterze psychologicznym, zmierzające do polepszenia samopoczucia pacjenta. Spoiwem tych oddziaływań jest kontakt między pacjentem a psychologiem, który stanowi podstawowy środek leczenia.

psychoterapia

Autor: Sohel Parvez Haque
Źródło: http://www.flickr.com

Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw pacjenta, jak także na rozwój jego umiejętności emocjonalnych.

Każdy doświadcza w swoim życiu problemów, czasem takich, z którymi sam nie potrafi sobie dać rady. Nie zawsze – najbliższe otoczenie, przyjaciele lub rodzina może pomóc. Właśnie wtedy potrzebny jest psycholog. Nierzadko osoby, które przychodzą pierwszy raz do psychologa mówią, że nigdy nie przypuszczały, że będą musiały tutaj przyjść… iż dotychczas zawsze same radziły sobie z problemami. Konieczność konsultacji z psychologiem odbierają jako porażkę. Tymczasem psychoterapia wymaga od pacjenta dużej odwagi, wytrwałości oraz szczerości co do siebie samego oraz wewnętrznej motywacji. Na terapii psychologicznej w Katowicach – psycholog towarzyszy, wspiera, pomaga dostrzec nową perspektywę oraz bardziej konstruktywne sposoby niwelowania trudności. Jeśli zdecydują się Państwo na pracę nad własnym rozwojem, psycholog będzie wspierać Państwa wysiłki. Psycholog z przyjemnością podzieli się doświadczeniem i wesprze w rozwiązywaniu kłopotów czy rozwijaniu umiejętności osobistych. W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby klientów, oferuje się psychoterapię dla jednej osoby lub grupową, psychoterapię dla par i małżeństw, diagnozę dzieci i młodzieży, a także warsztaty umiejętności społecznych i grupy wsparcia.

wizyta u psychologa

Źródło: flickr.com

Podstawowym narzędziem pracy psychologa jest rozmowa. Terapeuta nie ocenia i nie poucza. Proponowana częstotliwość pracy terapeutycznej to 2-3 sesje tygodniowo. Terapia jest poprzedzona konsultacjami. Konsultacje psychologiczne, to 1 lub 2 spotkania o charakterze konsultacyjnym. Każda konsultacja trwa 50 minut i służy temu, by jak najlepiej zrozumieć naturę problemu pacjenta i zaproponować mu najskuteczniejszą formę pomocy. Potem następuje terapia długoterminowa. W czasie stałych spotkań pacjent opowiada psychologowi to, co uzna za istotne, poruszające albo po prostu warte opowiedzenia, bez żadnych tematycznych ograniczeń. standardowa częstotliwość spotkań w przypadku terapii długoterminowej to dwa lub trzy razy tygodniowo. Terapia trwa do czasu rozwiązania trudności pacjenta. Decyzję o zakończeniu psychoterapii podejmuje wspólnie terapeuta i pacjent.