Wszystko co najistotniejsze związane z karmieniem noworodka. Cenne informacje dla przyszłych matek

Karmienie noworodka to nie zawsze przemiła kwestia. Bardzo często zjawisku temu współtowarzyszą różnorakie dolegliwości tj.: pękanie brodawek, nawał mleczny, zapalenie gruczołów sutkowych.
Pękanie brodawek utrudnia karmienie noworodka. Pęknięcia brodawek często spowodowane są brakiem przygotowania ich do podwyższonego niż zwykle używania.
Continue reading