Wszystko co najistotniejsze związane z karmieniem noworodka. Cenne informacje dla przyszłych matek

Karmienie noworodka to nie zawsze przyjemna rzecz. Co raz to zjawisku temu wtórują rozmaite przypadłości tj.: pękanie brodawek, nawał mleczny, zapalenie gruczołów sutkowych.
Nadpęknięcie brodawek utrudnia karmienie noworodka. Nadpęknięcia brodawek zazwyczaj spowodowane są brakiem zahartowania ich do podwyższonego niż zwykle użytkowania.
Continue reading