Specjalistyczna opieka całodobowa w domu pacjenta

W różnorodnych sytuacjach nie można przewidzieć konsekwencji, jakie mogą mieć miejsce. Chore osoby, bądź też te, które przeżyły wypadek zazwyczaj potrzebują specjalistycznej opieki na dłuższy czas, a nawet rehabilitacji, którą będzie prowadzić osoba wykwalifikowana.
Continue reading

Dobry psycholog na Śląsku.

Definicja psychoterapii wywodzi się od greckiego słowa „psyche”-czyli dusza i „therapein”- leczyć, oznacza zatem leczenie duszy. Składają się na nią wszelkie oddziaływania o charakterze psychologicznym, zmierzające do poprawy samopoczucia pacjenta. Spoiwem tych oddziaływań jest rozmowa między pacjentem a psychologiem, który stanowikluczowy środek leczenia.
Continue reading