Dobry psycholog na Śląsku.

Pojęcie psychoterapia wywodzi się od greckiego słowa „psyche”-dusza i „therapein”- leczyć, oznacza zatem leczenie duszy. Składają się na nią rozmaite oddziaływania o charakterze psychologicznym, które zmierzają do polepszenia samopoczucia pacjenta. Wspólną cechą tych oddziaływań jest kontakt między pacjentem a terapeutą, który stanowi podstawowy środek leczenia.
Continue reading